Evenemangsturnén Bioaika är skogssektorns gemensamma gåva till det 100-åriga Finland och de unga i Finland. Besök i Bioaika-långtradaren - information till skolorna.

Biorekka PR ei taustaa WEB OFFICE

Kärnan i turnén, som åker runt hela Finland, utgörs av en vetenskapsutställning som rör sig på hjul och drivs med biobränsle – långtradaren Bioaika.