Bioaika är en vetenskapsutställning
som berättar om de möjligheter bioekonomin ger för att skapa en hållbar framtid.