Bioaika är en vetenskapsutställning
som berättar om de möjligheter bioekonomin ger för att skapa en hållbar framtid.

Bioaika ställs ut i Tietomaa i Uleåborg 23.1–23.5.2018.